Learniv
▷ động từ bất quy tắc tiếng anh | Learniv.com
learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh

động từ bất quy tắc tiếng anh

abided / abode *
abided / abidden *
tôn trọng, tuân theo, chịu theo, trung thành với
abought
abought
ached / oke *
ached / aken *
acknew
acknown / acknowen *
adrew
adrawn
alighted / alit
alighted / alit
arose
arisen
xuất hiện, phát sinh, nảy sinh
awoke / awaked *
awoken / awaked *
đánh thức, thức dậy, làm thức dậy, tỉnh ngộ
babysat / babysate
babysat / babysitten
backlighted / backlit
backlighted / backlit
Tìm kiếm một động từ bất quy tắc cụ thể?

Bắt đầu với việc nghiên cứu các động từ bất quy tắc:
lựa chọn ngẫu nhiên

Động từ thường xuyên & động từ bất quy tắc tiếng anh