Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  behear


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

behear

infinitive

behear

thì quá khứ

beheard

quá khứ phân từ

beheard

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

hear

[hɪə]

heard

[hɜːd]

heard

[hɜːd]động từ bất quy tắc