LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  do / does  >  Tương lai tiếp diễn


DEFAULT

Tương lai tiếp diễn do / does
Dịch: tiến hành, làm

Tương lai tiếp diễn

I will be doing


Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc do / does

Tương lai tiếp diễn (Future continuous)

I
will be doing 
you
will be doing 
he/she/it
will be doing 
we
will be doing 
you
will be doing 
they
will be doing 


Infinitive

do / doesđộng từ bất quy tắc