Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  downdraw


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

downdraw

infinitive

downdraw

thì quá khứ

downdrew

quá khứ phân từ

downdrawn

   
   động từ bất quy tắc