Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forgive  >  Hiện tại hoàn thành tiếp diễn


DEFAULT

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn -
forgive

dịch: tha thứ, bỏ quá

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I have been forgiving
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)

I
have been forgiving 
you
have been forgiving 
he/she/it
has been forgiving 
we
have been forgiving 
you
have been forgiving 
they
have been forgiving 


infinitive

forgiveđộng từ bất quy tắc