Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forgive  >  Hiện tại hoàn thành


DEFAULT

Hiện tại hoàn thành -
forgive

dịch: tha thứ, bỏ quá

Hiện tại hoàn thành

I have forgiven
Hiện tại hoàn thành (Present perfect)

I
have forgiven 
you
have forgiven 
he/she/it
has forgiven 
we
have forgiven 
you
have forgiven 
they
have forgiven 


infinitive

forgiveđộng từ bất quy tắc