Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forgive  >  Hiện tại


DEFAULT

Hiện tại -
forgive

dịch: tha thứ, bỏ quá

Hiện tại

I forgive
Hiện tại (Present)

I
forgive 
you
forgive 
he/she/it
forgives 
we
forgive 
you
forgive 
they
forgive 


infinitive

forgiveđộng từ bất quy tắc