Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forgive  >  Quá khứ hoàn thành tiếp diễn


DEFAULT

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn -
forgive

dịch: tha thứ, bỏ quá

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

I had been forgiving
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous)

I
had been forgiving 
you
had been forgiving 
he/she/it
had been forgiving 
we
had been forgiving 
you
had been forgiving 
they
had been forgiving 


infinitive

forgiveđộng từ bất quy tắc