Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forgive  >  Thì hiện tại tiếp diễn


DEFAULT

Thì hiện tại tiếp diễn -
forgive

dịch: tha thứ, bỏ quá

Thì hiện tại tiếp diễn

I am forgiving
Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

I
am forgiving 
you
are forgiving 
he/she/it
is forgiving 
we
are forgiving 
you
are forgiving 
they
are forgiving 


infinitive

forgiveđộng từ bất quy tắc