Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forgive  >  hoàn hảo trong tương lai


DEFAULT

hoàn hảo trong tương lai -
forgive

dịch: tha thứ, bỏ quá

hoàn hảo trong tương lai

I will have forgiven
hoàn hảo trong tương lai (Future perfect)

I
will have forgiven 
you
will have forgiven 
he/she/it
will have forgiven 
we
will have forgiven 
you
will have forgiven 
they
will have forgiven 


infinitive

forgiveđộng từ bất quy tắc