Learniv
▷ Hoàn hảo tương lai frostbite | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  frostbite  >  Hoàn hảo tương lai


Hoàn hảo tương lai frostbite
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc frostbite


Hoàn hảo tương lai

I will have frostbittenHoàn hảo tương lai (Future perfect)

I
will have frostbitten 
you
will have frostbitten 
he/she/it
will have frostbitten 
we
will have frostbitten 
you
will have frostbitten 
they
will have frostbitten 


Infinitive

frostbite

động từ bất quy tắc