Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  green-light


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

green-light

infinitive

green-light

thì quá khứ

green-lighted

green-lit

quá khứ phân từ

green-lighted

green-lit

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

light

[laɪt]

lighted
lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]

lighted
lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]
động từ bất quy tắc