Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  keep


Thời gian qua các động từ bất quy tắc:

keep

dịch: giữ, giấu, giữ lại, giữ gìn, giữ cho khỏi, bảo toàn

infinitive

keep

[kiːp]

quá khứ

kept

[kept]

quá khứ

kept

[kept]
động từ bất quy tắc liên quan:

infinitive

quá khứ

quá khứ

miskept

miskept

overkept

overkept

underkept

underkept


kết hợp động từ bất quy tắc [keep]

Hiện tại
(Present)

I
keep 
you
keep 
he/she/it
keeps 
we
keep 
you
keep 
they
keep 

Thì hiện tại tiếp diễn
(Present continuous)

I
am keeping 
you
are keeping 
he/she/it
is keeping 
we
are keeping 
you
are keeping 
they
are keeping 

Quá khứ đơn
(Simple past)

I
kept 
you
kept 
he/she/it
kept 
we
kept 
you
kept 
they
kept 

Quá khứ tiếp diễn
(Past continuous)

I
was keeping 
you
were keeping 
he/she/it
was keeping 
we
were keeping 
you
were keeping 
they
were keeping 

Hiện tại hoàn thành
(Present perfect)

I
have kept 
you
have kept 
he/she/it
has kept 
we
have kept 
you
have kept 
they
have kept 

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
(Present perfect continuous)

I
have been keeping 
you
have been keeping 
he/she/it
has been keeping 
we
have been keeping 
you
have been keeping 
they
have been keeping 

Quá khứ hoàn thành
(Past perfect)

I
had kept 
you
had kept 
he/she/it
had kept 
we
had kept 
you
had kept 
they
had kept 

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
(Past perfect continuous)

I
had been keeping 
you
had been keeping 
he/she/it
had been keeping 
we
had been keeping 
you
had been keeping 
they
had been keeping 

Tương lai
(Future)

I
will keep 
you
will keep 
he/she/it
will keep 
we
will keep 
you
will keep 
they
will keep 

Tương lai tiếp diễn
(Future continuous)

I
will be keeping 
you
will be keeping 
he/she/it
will be keeping 
we
will be keeping 
you
will be keeping 
they
will be keeping 

hoàn hảo trong tương lai
(Future perfect)

I
will have kept 
you
will have kept 
he/she/it
will have kept 
we
will have kept 
you
will have kept 
they
will have kept 

hoàn hảo trong tương lai liên tục
(Future perfect continuous)

I
will have been keeping 
you
will have been keeping 
he/she/it
will have been keeping 
we
will have been keeping 
you
will have been keeping 
they
will have been keeping 

có điều kiện
(Conditional)
động từ bất quy tắc [keep]

hiện nay có điều kiện
(Conditional present)

I
would keep 
you
would keep 
he/she/it
would keep 
we
would keep 
you
would keep 
they
would keep 

Điều kiện hiện nay tiến bộ
(Conditional present progressive)

I
would be keeping 
you
would be keeping 
he/she/it
would be keeping 
we
would be keeping 
you
would be keeping 
they
would be keeping 

Câu điều kiện hoàn hảo
(Conditional perfect)

I
would have kept 
you
would have kept 
he/she/it
would have kept 
we
would have kept 
you
would have kept 
they
would have kept 

Có điều kiện hoàn thiện tiến bộ
(Conditional perfect progressive)

I
would have been keeping 
you
would have been keeping 
he/she/it
would have been keeping 
we
would have been keeping 
you
would have been keeping 
they
would have been keeping 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
động từ bất quy tắc [keep]

Thì hiện tại giả định
(Present subjunctive)

I
keep 
you
keep 
he/she/it
keep 
we
keep 
you
keep 
they
keep 

giả định trong quá khứ
(Past subjunctive)

I
kept 
you
kept 
he/she/it
kept 
we
kept 
you
kept 
they
kept 

giả định quá khứ hoàn thành
(Past perfect subjunctive)

I
had kept 
you
had kept 
he/she/it
had kept 
we
had kept 
you
had kept 
they
had kept 

Imperativ
(Imperativ)
động từ bất quy tắc [keep]

Imperativ
(Imperativ)

I
keep 
you
Let´s keep 
he/she/it
keep 
we
 
you
 
they
 

phân từ
(Participle)
động từ bất quy tắc [keep]

từ hiện tại
(Present participle)

I
keeping 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

quá khứ
(Past participle)

I
kept 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Cụm động tư
(Phrasal verbs)
động từ bất quy tắc [keep]

keep ahead

keep at

keep away

keep back

keep down

keep from

keep in

keep off

keep on

keep out

keep out of

keep to

keep together

keep under

keep upđộng từ bất quy tắc