Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  onlead


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

onlead

infinitive

onlead

thì quá khứ

onled

quá khứ phân từ

onled

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

lead

[liːd]

led

[led]

led

[led]
động từ bất quy tắc