Learniv
▷ Hoàn hảo trong tương lai liên tục ought | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  ought  >  Hoàn hảo trong tương lai liên tục


DEFAULT DC

Hoàn hảo trong tương lai liên tục ought
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc ought


Hoàn hảo trong tương lai liên tục

IHoàn hảo trong tương lai liên tục (Future perfect continuous)

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 


Infinitive

ought

động từ bất quy tắc