Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overblow


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

overblow

infinitive

overblow

thì quá khứ

overblew

quá khứ phân từ

overblown

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

blow

[bləʊ]

blew

[bluː]

blown

[bləʊn]
động từ bất quy tắc