Learniv
▷ Hiện tại hoàn thành tiếp diễn show | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  show  >  Hiện tại hoàn thành tiếp diễn


Hiện tại hoàn thành tiếp diễn show
Dịch: bày biện, biểu hiện, bày ra, chỉ, cho thấy, bày tỏ
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc show


Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I have been showingHiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)

I
have been showing 
you
have been showing 
he/she/it
has been showing 
we
have been showing 
you
have been showing 
they
have been showing 


Infinitive

show

động từ bất quy tắc