Learniv
▷ Hiện tại hoàn thành show | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  show  >  Hiện tại hoàn thành


Hiện tại hoàn thành show
Dịch: bày biện, biểu hiện, bày ra, chỉ, cho thấy, bày tỏ
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc show


Hiện tại hoàn thành

I have shown; showedHiện tại hoàn thành (Present perfect)

I
have shown; showed 
you
have shown; showed 
he/she/it
has shown; showed 
we
have shown; showed 
you
have shown; showed 
they
have shown; showed 


Infinitive

show

động từ bất quy tắc