Learniv
▷ Hiện tại show | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  show  >  Hiện tại


Hiện tại show
Dịch: bày biện, biểu hiện, bày ra, chỉ, cho thấy, bày tỏ
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc show


Hiện tại

I showHiện tại (Present)

I
show 
you
show 
he/she/it
shows 
we
show 
you
show 
they
show 


Infinitive

show

động từ bất quy tắc