Learniv
▷ Hoàn hảo tương lai show | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  show  >  Hoàn hảo tương lai


Hoàn hảo tương lai show
Dịch: bày biện, biểu hiện, bày ra, chỉ, cho thấy, bày tỏ
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc show


Hoàn hảo tương lai

I will have shown; showedHoàn hảo tương lai (Future perfect)

I
will have shown; showed 
you
will have shown; showed 
he/she/it
will have shown; showed 
we
will have shown; showed 
you
will have shown; showed 
they
will have shown; showed 


Infinitive

show

động từ bất quy tắc