Learniv
▷ Hoàn hảo trong tương lai liên tục show | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  show  >  Hoàn hảo trong tương lai liên tục


Hoàn hảo trong tương lai liên tục show
Dịch: bày biện, biểu hiện, bày ra, chỉ, cho thấy, bày tỏ
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc show


Hoàn hảo trong tương lai liên tục

I will have been showingHoàn hảo trong tương lai liên tục (Future perfect continuous)

I
will have been showing 
you
will have been showing 
he/she/it
will have been showing 
we
will have been showing 
you
will have been showing 
they
will have been showing 


Infinitive

show

động từ bất quy tắc