Learniv
▷ Tương lai tiếp diễn show | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  show  >  Tương lai tiếp diễn


Tương lai tiếp diễn show
Dịch: bày biện, biểu hiện, bày ra, chỉ, cho thấy, bày tỏ
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc show


Tương lai tiếp diễn

I will be showingTương lai tiếp diễn (Future continuous)

I
will be showing 
you
will be showing 
he/she/it
will be showing 
we
will be showing 
you
will be showing 
they
will be showing 


Infinitive

show

động từ bất quy tắc