Learniv
▷ Tương lai show | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  show  >  Tương lai


Tương lai show
Dịch: bày biện, biểu hiện, bày ra, chỉ, cho thấy, bày tỏ
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc show


Tương lai

I will showTương lai (Future)

I
will show 
you
will show 
he/she/it
will show 
we
will show 
you
will show 
they
will show 


Infinitive

show

động từ bất quy tắc