Learniv
▷ Tương lai tiếp diễn slide | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  slide  >  Tương lai tiếp diễn


Tương lai tiếp diễn slide
Dịch: trượt
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc slide


Tương lai tiếp diễn

I will be slidingTương lai tiếp diễn (Future continuous)

I
will be sliding 
you
will be sliding 
he/she/it
will be sliding 
we
will be sliding 
you
will be sliding 
they
will be sliding 


Infinitive

slide

động từ bất quy tắc