Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  stretch


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

stretch

infinitive

stretch

thì quá khứ

stretched

straught *

straight *

quá khứ phân từ

stretched

straught *

straight *** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt


   
   động từ bất quy tắc