Learniv
▷ Hoàn hảo tương lai ought | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  ought  >  Hoàn hảo tương lai


DEFAULT DC

Hoàn hảo tương lai ought
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc ought


Hoàn hảo tương lai

IHoàn hảo tương lai (Future perfect)

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 


Infinitive

ought

động từ bất quy tắc