Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

động từ bất quy tắc tiếng anh

động từ bất quy tắc

động từ bất quy tắc tiếng anh

   
   


Động từ thường xuyên

kết hợp Động từ thường xuyên