Super HP

động từ bất quy tắc

động từ bất quy tắc tiếng anhĐộng từ thường xuyên

kết hợp Động từ thường xuyên (EN)