Learniv
▷ Hoàn hảo trong tương lai liên tục fly | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  fly  >  Hoàn hảo trong tương lai liên tục


Hoàn hảo trong tương lai liên tục fly
Dịch: bay, lượn
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc fly


Hoàn hảo trong tương lai liên tục

I will have been flyingHoàn hảo trong tương lai liên tục (Future perfect continuous)

I
will have been flying 
you
will have been flying 
he/she/it
will have been flying 
we
will have been flying 
you
will have been flying 
they
will have been flying 


Infinitive

fly

động từ bất quy tắc