Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overstand


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

overstand

infinitive

overstand

thì quá khứ

overstood

quá khứ phân từ

overstood

overstanden ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương


   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

stand

[stænd]

stood

[stʊd]

stood
standen

[stʊd stændid]
động từ bất quy tắc