Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  let  >  hoàn hảo trong tương lai liên tục


DEFAULT

hoàn hảo trong tương lai liên tục -
let

dịch: cho phép, để cho, để

hoàn hảo trong tương lai liên tục

I will have been letting
hoàn hảo trong tương lai liên tục (Future perfect continuous)

I
will have been letting 
you
will have been letting 
he/she/it
will have been letting 
we
will have been letting 
you
will have been letting 
they
will have been letting 


infinitive

letđộng từ bất quy tắc