Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  webcast


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

webcast

infinitive

webcast

thì quá khứ

webcast

quá khứ phân từ

webcast

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
động từ bất quy tắc