Learniv
▷ Tương lai grave ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  grave **  >  Tương lai


Tương lai grave **
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc grave **


Tương lai

I will grave


** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt

Tương lai (Future)

I
will grave 
you
will grave 
he/she/it
will grave 
we
will grave 
you
will grave 
they
will grave 


Infinitive

grave **

động từ bất quy tắc