Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  intercut


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

intercut

infinitive

intercut

thì quá khứ

intercut

quá khứ phân từ

intercut

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]
động từ bất quy tắc