Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  naysay


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

naysay **

infinitive

naysay **

thì quá khứ

naysaid

quá khứ phân từ

naysaid** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt


   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
động từ bất quy tắc