Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  outfight


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

outfight

infinitive

outfight

thì quá khứ

outfought

quá khứ phân từ

outfought

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

fight

[faɪt]

fought

[fɔːt]

fought
foughten

[fɔːt]
[fɔːtn]
động từ bất quy tắc