Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  refind


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

refind

infinitive

refind

thì quá khứ

refound

refand *

quá khứ phân từ

refound

refounden ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương


   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

find

[faɪnd]

found
fand

[faʊnd]
[fand]

found
founden

[faʊnd]
[faʊndn]
động từ bất quy tắc