Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forgive  >  Quá khứ tiếp diễn


DEFAULT

Quá khứ tiếp diễn -
forgive

dịch: tha thứ, bỏ quá

Quá khứ tiếp diễn

I was forgiving
Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

I
was forgiving 
you
were forgiving 
he/she/it
was forgiving 
we
were forgiving 
you
were forgiving 
they
were forgiving 


infinitive

forgiveđộng từ bất quy tắc