Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forgive  >  hoàn hảo trong tương lai liên tục


DEFAULT

hoàn hảo trong tương lai liên tục -
forgive

dịch: tha thứ, bỏ quá

hoàn hảo trong tương lai liên tục

I will have been forgiving
hoàn hảo trong tương lai liên tục (Future perfect continuous)

I
will have been forgiving 
you
will have been forgiving 
he/she/it
will have been forgiving 
we
will have been forgiving 
you
will have been forgiving 
they
will have been forgiving 


infinitive

forgiveđộng từ bất quy tắc